VMPEA: Zhenru Zhou

VMPEA: Zhenru Zhou

Workshop
17 November 2017 4.30pmAdd to Calendar 2017-11-17 22:30:00 2017-11-17 22:30:00 VMPEA: Zhenru Zhou A Visual Study of the Front Panel of a Tang Dynasty Buddhist Shrine Zhenru Zhou, Ph.D. Student, Art History CWAC 156 arthistory@uchicago.edu America/Chicago public
CWAC 156

A Visual Study of the Front Panel of a Tang Dynasty Buddhist Shrine

Zhenru Zhou, Ph.D. Student, Art History