VMPEA: Yifan Zou

VMPEA: Yifan Zou

Workshop
1 December 2017 4.30pmAdd to Calendar 2017-12-01 22:30:00 2017-12-01 22:30:00 VMPEA: Yifan Zou Traditions Reinterpreted: Text and Image in Wu Zhen’s Eight Views of Jiahe (1344) Yifan Zou, Ph.D. Student, Art History CWAC 156 arthistory@uchicago.edu America/Chicago public
CWAC 156

Traditions Reinterpreted: Text and Image in Wu Zhen’s Eight Views of Jiahe (1344)

Yifan Zou, Ph.D. Student, Art History